Budynek

W budynku na ul. Mickiewicza 22 znajdują się:

Prezes

Wiceprezes

 

Oddział Administracyjny

Oddział Finasowy

Oddział Gospodarczy

Wydział I Cywilny

Wydział II Cywilny

Wydział IV Rodzinny

Kuratorzy Rodzinni

 

 

 

 

 

 

W budynku na ul. 1 Maja 9 znajdują się:

Wydział III Karny

Sekcja Wykonawcza Wydziału III Karnego

Kuratorzy dla Dorosłych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W budynku na ul. Bogusławskiego 24 znajdują się:

Wydział VI Gospodarczy

Wydział VIII KRS

Wydział IX Karny

Sekcja Wykonawcza Wydziału IX Karnego

Wydział X Cywilny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na ul. Cieszyńska10 znajdują się:

Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wydział VII Ksiąg Wieczystych

Drukuj informację