Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu
Kasa
Biuro podawcze

 

 

Godziny urzędowania Sądu

od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530a w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godzinach 1530-1800

 

Kasa

Kasa w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej  przy ul.Mickiewicza 22

czynna w dniach urzędowania w godzinach 800-1430

 

Kasa w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Św. Trójcy 3

czynna w poniedziałek w godzinach 800-1700

czynna w wtorek - piątek w godzinach 800-1430

 

W kasach można nabyć znaki sądowe

 

Biuro podawcze

Biuro podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych na ul.Św. Trójcy 3 czynne

poniedziałek 7:30 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 14:00

 

Biuro podawcze czynne jest przez cały czas urzędowania sądu.

 

 

 

 

Drukuj informację