Jesteś tutaj: Strona główna » Ostatnio dodane artykuły

Ostatnio dodane artykuły

Artykuły

Informacja nr 1/17 z dnia 12.10.2017r.

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majatku ruchomego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Ogłoszenie X Ns 135/16 opublikowane 4.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział X Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2017 roku w Bielsku- Białej

o złożenie do depozytu sądowego

p o s t a n a w i a

1 Zezwolić wnioskodawcom na złożenie do depozytu sądowego kwoty 50 zł.(pięćdziesiąt złotych. 00/100) z tytułu zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej sygn. akt IIIK 338/14 w przedmiocie naprawienia szkody- przy czym depozyt ma być wypłacony wierzycielowi po okazaniu dowodu osobistego;

2 Kosztami postępowania obciążyć wnioskodawców’

3 Dokonać ogłoszenia niniejszego postanowienia na okres 1 miesiąca na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej uzależniając skuteczność doręczenia pism od dokonanego ogłoszenia

Galerie

Pliki do pobrania