2016

Informacja statystyczna dotycząca działalności Sądu Rejonowego

w Bielsku-Białej za rok 2016

Wydział
Pozostałość na koniec 2015 roku
Wpływ
Załatwienia
Pozostałość na koniec 2016 roku

I Cywilny

2732
14931
15241
2422

II Cywilny

674

3844
3807
711

III Karny

2144
8712
8935
1921
IV Rodzinny

i Nieletnich

1545
4720
5125
1140
V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

400

904

1001

303

VI Gospodarczy
/ sprawy gospodarcze, upadłościowe i naprawcze /

2784

8069

7590

3263

VII Ksiąg Wieczystych
1834
26943
27172
1605

VIII KRS

1304
15365
15084
1585

IX Karny

1877
7719
7690
1906

X Cywilny

11660
33001
24322
20339

Drukuj informację