2017 I półrocze

Informacja statystyczna dotycząca działalności Sądu Rejonowego

w Bielsku-Białej za I – półrocze 2017 roku

 

 

 

Wydział
Pozostałość na koniec

2016 roku

Wpływ
Załatwienia
Pozostałość na dzień 30 czerwca 2017 roku
I Cywilny
2422
3430
3724
2128
II Cywilny

711

1992
1993
710
III Karny
1921
3754
3927
1748
IV Rodzinny

i Nieletnich

1140
2355
2339
1156
V Pracy i

Ubezpieczeń

Społecznych

303

398

380

321

VI Gospodarczy

/ sprawy gospodarcze,

upadłościowe i naprawcze /

3263

4934

4995

3202

VII Ksiąg Wieczystych
1605
15 099
14 141
2563
VIII KRS
1585
8385
8429
1541
IX Karny
1906
3530
4013
1423
X Cywilny
20339
6667
17088
9918

Drukuj informację