Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

 

W dniach 20 - 26 lutego 2017r. będą miały miejsce obchody corocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Podczas Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej

Kuratorzy ds. Rodzinnych będą przyjmowali osoby pokrzywdzone przestępstwem podczas czynności służbowych

od 20 do 26 lutego w godzinach 12.00 -14.00 w siedzibie Sądu na ul. Mickiewicza 22 –

pokoje kuratorów III pietro.

Kuratorzy ds. Dorosłych będą przyjmowali osoby pokrzywdzone przestępstwem podczas czynności służbowych

od 20 do 26 lutego w godzinach 9.00-14.00 w siedzibie Sądu na ul. 1 Maja 9

wg następującego harmonogramu:

20.02.2017 - Magdalena Kuś (pok.36), Anna Pietrynko (pok, 32), Alicja Gruszecka(pok.39),

21.02.2017-Tomasz Świstak(pok. 32), Tatiana Ogrodowska (pok. 35), Ewa Zając-Łękawa (pok.40), Agnieszka Siwiec-Sikora(pok.38),

22.02.2017-Joanna Cyran (pok.37), Agnieszka Jurzak (pok. 40), Beata Komarnicka (pok.34),

23.02.2017-Lucyna Styczyńska (pok.37), Danuta Cader (pok. 39), Bogusława Kociszewska (pok. 36),

24.02.2017- Monika Abramczyk-Bierońska (pok.35), Krzysztof Kocur (pok.38), Paweł Kajzer (pok.5).

W okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ośrodkiem świadczącym pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą między innymi w Cieszynie:

Filia OPOPP w Cieszynie, Ks. Janusza 3 (43-400 Cieszyn)

e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl

telefon ogólny Ośrodka: 690 458  724

Wiceprezes Sądu Rejonowego

Beata Hajduga

 

 

Drukuj informację