Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie II Ns 72/17 zamieszczono 13.12.2017r.

Przed Sądem Rejonowym w Bielsku - Białej do sygn. akt II Ns 72/17 toczy się postępowanie z wniosku Wiesława Falińskiego i Zbigniewa Falińskiego o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Kozach przy ul. Beskidzkiej 114, składającej się z działek 391, 3694/1, 3700, 3701, 3773, 3781, 3783/1, 4956 o łącznej pow. 01 ha 69a 70m2, obj. lwh. 658, lwh. 728, lwh. 755 gm. kat. Kozy, stanowiącej własność wieczystoksięgową Franciszka Hujeby i Franciszki Hujebowej (Chujebowej) secundo voto Falińskiej.

Ogłoszenie II Ns 1616/17 z 06.12.2017r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 1616/17 z wniosku Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Władysławie Gańczarczyku, synu Franciszka i Krystyny, urodzonym 22 kwietnia 1970r. w Bielsku-Białej, zmarłym 13 marca 2014r. w Bielsku-Białej i tam ostatnio zamieszkałym przy ul. Grota Roweckiego 4/11B.

Ogłoszenie VI GUp 6/17 „of", zamieszczono 05.12.2017r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  Jadwiga Dubiel  (NR PESEL 60100700808)  w upadłości likwidacyjnej- sygn. akt VI GUp 6/17 „of" zawiadamia, iż syndyk przedłożył uzupełniającą  listę wierzytelności.

Ogłoszenie VI GUp 115/16 „of”, zamieszczono 04.12.2017r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Aleksandra Piątek osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 115/16 „of” zawiadamia, iż został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości.

Ogłoszenie VI GUp 118/16 of, zamieszczono 02.12.2017r.

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego Dariusza Szczepan, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 68022204459), sygn. akt VI GUp 118/16 of, zawiadamia, iż w dniu 24.10.2017 roku syndyk przedłożył Ostateczny Plan Podziału.