Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie VI GUp 142/16 „of" zamieszczono 21.02.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Iwony Feruga osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 142/16 „of" zawiadamia, iż została sporządzona druga uzupełniająca lista wierzytelności.

Ogłoszenie VI GUp 5/13 lik, zamieszczono 16.02.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego D&D S.A. w Bielsku - Białej sygn. akt GUp 5/13 lik zawiadamia, iż została sporządzona III uzupełniająca lista wierzytelności.

Ogłoszenie VI GUp 109/15 zamieszczono 16.02.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego PPHUR REMUS Józef Francuz z siedzibą w Bielsku - Białej sygn. akt GUp 109/15 zawiadamia, iż został sporządzony I ostateczny plan podziału

Ogłoszenie II Ns 2189/17 z 08.02.2018r. zamieszczono 16.02.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 2189/17 z wniosku Gminy Bielsko-Biała Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Kaźmierczaku, synu Antoniny, zmarłym 3 października 2016r. w Bielsku‑Białej i tam ostatnio zamieszkał.

Ogłoszenie II Ns 2188/17 z 08.02.2018r. zamieszczono 15.02.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 2188/17 z wniosku Gminy Bielsko-Biała Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Mach, synu Gustawa i Emilii, zmarłym 25 czerwca 2017r. w miejscu ostatniego zwykłego pobyty Bielsku‑Białej.