Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie II Ns 258/18, zamieszczono 19.04.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 258/18 z wniosku Leokadii Janiczek o zmianę stwierdzenia nabycia spadku po Joannie Pagacz z domu Górna, córce Józefa i Franciszki, zmarłej 28 grudnia 2011r. w Bielsku-Białej i tam ostatnio zamieszkałej.

Zarządzenie II Ns 140/18, zamieszczono 19.04.2018r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny

w sprawie o zasiedzenie nieruchomości

 

zarządza:

Ogłoszenie II Ns 2271/17, zamieszczono 19.04.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 2271/17 z wniosku Gminy Bielsko-Biała Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Capucie, córka Marcina i Anny, zmarłej 12 września 2017r. w Bielsku-Białej, ostatnio zamieszkałej przy ul. 11 Listopada 4/3b w Bielsku-Białej.

Ogłoszenie VI GUp 131/17 „of", zamieszczono 17.04.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Marka Gałajda osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 131/17 „of" zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności.

Zarządzenie II Ns 357/18, zamieszczono 17.04,2018r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny

w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

zarządza: