Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Zarządzenie II Ns 2223/17, zamieszczono 12.04.2018r.

Przewodniczący SSR

w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2018 r. w Bielsku-Białej na posiedzeniu niejawnym

sprawy o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

zarządza:

Ogłoszenie II Ns 2223/17, zamieszczono 12.04.2018r.

Ogłoszenie II Ns 2223/17 z 30.03.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 2223/17 z wniosku Barbary Bebek-Kurek o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Bielsku-Białej Wapienicy, składającej się z działki 583/16, o pow. 406m2, obj. LWH 260 gm. kat. Wapienica, w której jako właściciele widnieją Adam Szpień i Anna Szpień.

Ogłoszenie VI GUp 192/16 lik, zamieszczono 10.04.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego SALUTEO sp. z o.o. w Żywcu sygn. akt GUp 192/16 lik zawiadamia, iż została sporządzona II uzupełniająca lista wierzytelności.

Ogłoszenie VI GUp 15/16 lik,zamieszczono 9.04.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Firmy Inżynierskiej ALL - PRO sp. z o.o. w Bielsku - Białej sygn. akt GUp 15/16 lik zawiadamia, iż została sporządzona II uzupełniająca lista wierzytelności.

Ogłoszenie VI GUp 149/17 „of", zamieszczono 9.04.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Marcina Miłkowskiegi osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 149/17 „of" zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności.