Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie II Ns 2380/17, zamieszczono 6.04.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 2380/17 z wniosku  Gminy Miejskiej Kraków - Prezydenta Miasta Krakowa o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Józefie Łacheta zmarłym 16 lipca 2005 w Bystrej, synu Karola i Marii , ostatnio zamieszkałym w Bielsku-Białej przy ul. Olszówki 19/4.

Ogłoszenie VI GUp 79/16 „of", zamieszczono 3.04.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Ewy Macura osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 79/16 „of" zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności.

Ogłoszenie VI GUp 12/17 „of", zamieszczono 03.04.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Zofii Sokulskiej osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 12/17 „of" zawiadamia, iż została sporządzona II uzupełniająca lista wierzytelności.

Ogoszenie VI GUp 57/16 lik, zamieszczono 22.03.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego HAJDUK sp. z o.o. w Bielsku - Białej sygn. akt GUp 57/16 lik zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności.

Ogłoszenie VI GUp 74/17 lik, zamieszczono 22.03.2018

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego CM CNC sp. z o.o. w Bielsku - Białej sygn. akt GUp 74/17 lik zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności.