Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie II Ns 72/17 zamieszczono 13.12.2017r.

Przed Sądem Rejonowym w Bielsku - Białej do sygn. akt II Ns 72/17 toczy się postępowanie z wniosku Wiesława Falińskiego i Zbigniewa Falińskiego o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Kozach przy ul. Beskidzkiej 114, składającej się z działek 391, 3694/1, 3700, 3701, 3773, 3781, 3783/1, 4956 o łącznej pow. 01 ha 69a 70m2, obj. lwh. 658, lwh. 728, lwh. 755 gm. kat. Kozy, stanowiącej własność wieczystoksięgową Franciszka Hujeby i Franciszki Hujebowej (Chujebowej) secundo voto Falińskiej.

Ogłoszenie II Ns 1616/17 z 06.12.2017r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 1616/17 z wniosku Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Władysławie Gańczarczyku, synu Franciszka i Krystyny, urodzonym 22 kwietnia 1970r. w Bielsku-Białej, zmarłym 13 marca 2014r. w Bielsku-Białej i tam ostatnio zamieszkałym przy ul. Grota Roweckiego 4/11B.

Ogłoszenie II Ns 353/17 z 28.11.2017

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 353/17 z wniosku Andrzeja Wali o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Bielsku-Białej, składającej się z działki 580/7 o pow. 162m2, niezabudowanej, która zgodnie z opinią geodety powinna wchodzić w skład nieruchomości objętych lwh. 100 cd kw. BB1B/00001973/5 SR w Bielsku-Białej, której współwłaścicielami wieczysto księgowymi po połowie są wpisani Agnieszka Dobija i Ludwik Dobija na podstawie umowy darowizny z 1948 roku.

Ogłoszenie II Ns 3598/15 z 22.11.2017r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 3598/15 z wniosku Mariana Pantuczka o stwierdzenie nabycia spadku po Michale Moskwiku, synu Marianny, urodzonym 22 września 1940r. w Rzykach, zmarłym 14 października 2014r. w Bielsku‑Białej i tam ostatnio zamieszkałym przy ul. Sterniczej 2/48.

Ogłoszenie II Ns 1572/17 z 22.11.2017r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 1572/17 z wniosku Miasta Bielska-Białej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o stwierdzenie nabycia spadku po Lesławie Marianie Korpiela, synu Bolesława i Heleny, urodzonym 1 czerwca 1959r. w Bielsku-Białej, zmarłym 22 września 2015r. w Bielsku‑Białej i tam ostatnio zamieszkałym.