Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie II Ns 1516/17 z 22.11.2017r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 1516/17 z wniosku Gabrieli Haratyk z udziałem Marii Gazdy, Lecha Wojtas i Ireny Emilii Stryczek o stwierdzenie nabycia spadku po Dorocie Marii Mechner‑Ziobrowskiej z domu Pięta, córce Stefana i Janiny, urodzonej 5 kwietnia 1930r. w Gdańsku, zmarłej 1 czerwca 2017r. w miejscu ostatniego zwykłego pobytu w Bielsku‑Białej.

Ogłoszenie II Ns 3558/16 z 17.11.2017r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 3558/16 z wniosku Ewy Piwowarczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Pycz, dział spadku, zniesienie współwłasności i stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Bielsku-Białej, Aleksandrowice składającej się z dz 915/16 obj. kw. BB1B/00023455/8, której właścicielką jest m.in. Emilia Wajda.

Ogłoszenie II Ns 361/17 z 17.11.2017r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 361/17 z wniosku Witolda Dudys o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Rybarzowicach (gmina Buczkowice) składającej się z dz 3564/3 (odpowiadającej łącznie pgr. 3266/2 i 3266/3) obj. LWH 369 gm. kat. Rybarzowice, której właścicielami wieczystoksięgowymi są zmarli Jan Wantoła i Marianna Wantoła, a którzy pozostawili po sobie dzieci Jana Wantoła, Annę Kania, Julię Omasta, Teresę Omasta.

Ogłoszenie IX Ko 164/17

„Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział IX Karny wzywa osobę uprawnioną do odbioru depozytu w postaci:

Karabinu pneumatycznego „wiatrówka” m-ki SLAVIA typ. 77 LUX kal. 4,5mm, nr fab. 486265 w sprawie IX Ko 164/17 w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia”

 

Ogłoszenie II Ns 135/17 z 13.11.2017r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 135/17 z wniosku Olgi Golik-Andrzejewskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Bielsku-Białej (obręb Wapienica) składającej się z dz. 590/3 obj. kw. BB1B/00002921/3, której właścicielami wieczystoksięgowi są Jan Bitko i Maria Bitko po 1/2 części.