Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie VI GUp 119/17 „of", zamieszcone 20.03.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Józefa Konicznego osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 119/17 „of" zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności.

Ogłoszenie II Ns 2134/17 z 01.03.2018r. zamieszcono 13.03.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 2134/17 z wniosku Stanisława Górnego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Wilkowicach, składającej się z działki 1134/3 o pow. 0,0243ha, dla której nie założono księgi wieczystej.

Ogłoszenie II Ns 1433/17, zamiesczono 3.03.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 1433/17 z wniosku Zbigniewa Szołtysek o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości ...

Ogłoszenie II Ns 2189/17 z 08.02.2018r. zamieszczono 16.02.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 2189/17 z wniosku Gminy Bielsko-Biała Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Kaźmierczaku, synu Antoniny, zmarłym 3 października 2016r. w Bielsku‑Białej i tam ostatnio zamieszkał.

Ogłoszenie II Ns 2188/17 z 08.02.2018r. zamieszczono 15.02.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 2188/17 z wniosku Gminy Bielsko-Biała Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Mach, synu Gustawa i Emilii, zmarłym 25 czerwca 2017r. w miejscu ostatniego zwykłego pobyty Bielsku‑Białej.