Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie IX K 838/15 zamieszczono 26.09.2017r.

„Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział IX Karny wzywa osobę uprawnioną do odbioru depozytu w postaci: części samochodowych (tj. elementów karoserii, drzwi, zderzaków, skrzyni biegów, silników, etc.) w sprawie IX K 838/15 w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia”

Ogłoszenie II Ns 1346/17 zamieszczono 17.08.2017r.

Ogłoszenie II Ns 1346/17 z 16.08.2017r.

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny przy ul. Mickiewicza 22 ogłasza, że wszczęto postępowanie o sygn. akt II Ns 1346/17 na wniosek Gminy Wilkowice (ul.Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice) o uznanie za zmarłych Rozalii Dutka i Józefa Szporek, których inne dane osobowe nie są znane, a wiadomo jedynie, iż są współwłaścicielami następujących nieruchomości położonych w Wilkowicach: dz 3628/12 obj. kw. BB1B/00143948/8 (w pasie drogowym dawnej ul. Rolniczej), dz 3628/8 obj. kw. BB1B/00135672/3 (w pasie drogowym dawnej ul. Rolniczej), dz 3616 obj. kw. BB1B/00002096/0 (w pasie drogowym ul. Nad Wilkówką), dz 3625/4 obj. kw. BB1B/00002096/6 (w pasie drogowym ul. Dworcowej), dz 3623/2 obj. kw. BB1B/00002094/6 (w pasie drogowym ul. Strażackiej), dz 3625/2 obj. kw. BB1B/00002094/6 (w pasie drogowym ul. Zacisze). Ponadto Rozalia Dutka jest współwłaścicielem następujących nieruchomości położonych w Wilkowicach: dz 3627/1 obj. kw. BB1B/00129724/8 (w pasie drogowym dawnej ul. Furmaniec), dz 3609/1, 3613 i 3609/2 obj. kw. BB1B/00012911/3 (w pasie drogowym dawnej ul. Wierzbowej), dz 3614 obj. kw. BB1B/00002095/3 (w pasie drogowym dawnej ul. Kościelnej); natomiast Józef Szporek jest współwłaścicielem nieruchomości położonej w Wilkowicach oznaczonej jako dz 1970 obj. kw. BB1B/00002093/9 (część lasu).

Ogłoszenie XWydziału Cywilnego - X Ns 75/16

X Ns 75/16
Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej Wydział X Cywilny informuje, że w sprawie z urzędu przy uczestnictwie Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej i Domu Pomocy Społecznej - Domu Nauczyciela w Bielsku-Białej o likwidację niepodjętego depozytu sądowego, postanowił:

1. wszcząć z urzędu postępowanie w przedmiocie likwidacji niepodjętego depozytu w postaci przyjętej do depozytu sądowego kwoty 29,40 zł (dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści groszy) w sprawie   X Ns 31/06;
2. stwierdzić likwidację depozytu w postaci kwoty 29,40 zł (dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści groszy);
3. do wykonania orzeczenia o stwierdzeniu likwidacji niepodjętego depozytu wyznaczyć Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej.

Postanowienie IX Wydziału Karnego, Sygn. akt IX 1 Ko 1828/16

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział IX Karny postanawia stwierdzić likwidację depozytu w postaci pieniędzy w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych złożonego do depozytu sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 13 lipca 2009r. sygn. akt IX 1Ko 2196/09

Ogłoszenie X Wydziału Cywilnego - X Ns 74/16

Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej Wydział X Cywilny informuje, że w sprawie z urzędu przy uczestnictwie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-Białej i Naczelnika

I Urzędu Skarbowego o likwidację niepodjętego depozytu sądowego, postanowił:

  1. wszcząć z urzędu postępowanie w przedmiocie likwidacji niepodjętego depozytu w postaci przyjętej do depozytu sądowego kwoty 673,40 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy) w sprawie   X Ns 58/05;
  2. stwierdzić likwidację depozytu w postaci kwoty 673,40 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy);
  3. do wykonania orzeczenia o stwierdzeniu likwidacji niepodjętego depozytu wyznaczyć Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej.