Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie II Ns 2187/17 z 08.02.2018r. zamieszczono 15.02.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 2187/17 z wniosku Gminy Bielsko-Biała Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Korabiku, synu Walentego i Marii, zmarłym 30 marca 2017r. w miejscu ostatniego zwykłego pobyty Bielsku‑Białej.

Ogłoszenie II Ns 2176/17 z 25.01.2018 opublikowano 1.02.2018

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 2176/17 z wniosku Gminy Bielsko-Biała o stwierdzenie nabycia spadku po Ludwiku Czesławie Tomaszku (Tomaszek), synu Ludwika i Franciszki, zmarłym 27 stycznia 2005 roku w Bielsku-Białej i tam ostatnio zamieszkałym przy ul. Młyńskiej 54.

Ogłoszenie II Ns 1546/17 z 18.01.2018r. opublikowano 1.02.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 1546/17 z wniosku Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z/s w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Elżbiecie Augustyn z domu Skóra, córce Hieronima i Kazimiery, zmarłej 14 sierpnia 2016r. w Wilkowicach, a mającej ostatnio miejsce zwykłego pobytu w Bielsku-Białej przy ul. Stalowej 35/16.

Ogłoszenie II Ns 1959/17 z 31.01.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 1959/17 z wniosku Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Adolfie Wojciechu Chodur, synu Piotra i Rozalii, urodzonym 8 kwietnia 1934r. w Błażkowej, ostatnio zamieszkałym w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 124/4, zmarłym 7 czerwca 2013r. w Wilkowicach.

Ogłoszenie II Ns 1981/17 z 31.01.2018

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 1981/17 z wniosku Anny Mystek, Stanisława Przybyła i Kazimierza Przybyła o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej, składającej się  z działki 1857 odpowiadającej pbud 981 i pgr 2477/6 obj. LWH 1146 gm. kat. Szczyrk, w której jako właściciele widnieją Józef Wawrzuta i Marianna z Janiców Warzuta (primo voto Moczek) oraz odpowiadającej pgr 2476/5 obj. LWH 1145 gm. kat. Szczyrk, w której jako właściciele widnieją Jakub Warzuta, Karol Wawrzuta, Elżbieta Wawrzutówna, Marianna Wawrzutówna, Ludwika Wawrzutówna.