Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie II Ns 1769/17 z 31.01.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 1769/17 z wniosku Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Romanie Janie Niemczyku, synu Antoniego i Katarzyny, zmarłym 13 października 2016r. w Wilkowicach, a mającym ostatnio miejsce zwykłego pobytu w Bielsku-Białej.

Ogłoszenie II Ns 2100/17 z 30.01.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 2100/17 z wniosku Miasta Bielsko-Biała Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Rak z domu Harężlak, córce Stanisława i Marii, urodzonej 24 grudnia 1966r. w Kobiernicach, zmarłej 20 marca 2017r. w Bielsku-Białej i tam ostatnio zamieszkałej przy ul. Jana Sobieskiego 430a/1.

Ogłoszenie II Ns 1194/17 zamieszczono 21.01.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 1194/17 z wniosku Michała Kopki o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności  nieruchomości położonej w Buczkowicach, stanowiącej

Ogłoszenie IX Ko 164/17

„Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział IX Karny wzywa osobę uprawnioną do odbioru depozytu w postaci:

Karabinu pneumatycznego „wiatrówka” m-ki SLAVIA typ. 77 LUX kal. 4,5mm, nr fab. 486265 w sprawie IX Ko 164/17 w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia”

 

Ogłoszenie XWydziału Cywilnego - X Ns 75/16 ---------------

X Ns 75/16
Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej Wydział X Cywilny informuje, że w sprawie z urzędu przy uczestnictwie Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej i Domu Pomocy Społecznej - Domu Nauczyciela w Bielsku-Białej o likwidację niepodjętego depozytu sądowego, postanowił:

1. wszcząć z urzędu postępowanie w przedmiocie likwidacji niepodjętego depozytu w postaci przyjętej do depozytu sądowego kwoty 29,40 zł (dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści groszy) w sprawie   X Ns 31/06;
2. stwierdzić likwidację depozytu w postaci kwoty 29,40 zł (dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści groszy);
3. do wykonania orzeczenia o stwierdzeniu likwidacji niepodjętego depozytu wyznaczyć Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej.