Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie X Wydział Cywilny X Ns 73/16

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej Wydział X Cywilny informuje, że w sprawie z urzędu przy uczestnictwie Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej i Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej o likwidację niepodjętego depozytu sądowego, postanowił:

Ogłoszenie Wydział X Cywilny

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Wydział X Cywilny

Ul. Bogusławskiego 24

Tel (033) 4997900, (033) 4997940

 

Bielsko-Biała, dn. 06.05.2016r

Sygn. Akt X Ns 44/16

W E Z W A N I E

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział X Cywilny  informuje, iż w tut. Sądzie pod sygn. X Ns 44/16 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Katarzyny Depa - Dębowskiej o likwidację niepodjętego depozytu przy uczestnictwie EURO - MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

i wzywa do udziału w sprawie potencjalnych zainteresowanych, których miejsce pobytu nie jest znane.

SSR Marcin Nocoń

Ogłoszenie Wydział X Cywilny

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Wydział X Cywilny

Ul. Bogusławskiego 24

Tel (033) 4997900, (033) 4997940

 

Bielsko-Biała, dn. 06.05.2016r

Sygn. Akt X Ns 34/16

W E Z W A N I E

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział X Cywilny  informuje, iż w tut. Sądzie pod sygn. X Ns 34/16 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha w Bielsku-Białej o likwidację niepodjętego depozytu po zmarłym Michale Olszanickim

i wzywa do udziału w sprawie potencjalnych zainteresowanych, których miejsce pobytu nie jest znane.

SSR Marcin Nocoń

Ogłoszenie Wydział X Cywilny

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Wydział X Cywilny

Ul. Bogusławskiego 24

Tel (033) 4997900, (033) 4997940

 

Bielsko-Biała, dn. 06.05.2016r

Sygn. Akt X Ns 32/16

W E Z W A N I E

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział X Cywilny  informuje, iż w tut. Sądzie pod sygn. X Ns 32/16 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-Białej o likwidację niepodjętego depozytu po zmarłej Marii Wojciech

i wzywa do udziału w sprawie potencjalnych zainteresowanych, których miejsce pobytu nie jest znane.

SSR Marcin Nocoń

Ogłoszenie Wydział X Cywilny

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Wydział X Cywilny

Ul. Bogusławskiego 24

Tel (033) 4997900, (033) 4997940

 

Bielsko-Biała, dn. 06.05.2016r

Sygn. Akt X Ns 29/16

W E Z W A N I E

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział X Cywilny  informuje, iż w tut. Sądzie pod sygn. X Ns 29/16 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Dom Pomocy Społecznej - Dom Nauczyciela w Bielsku-Białej o likwidację niepodjętego depozytu po zmarłej Janinie Lobodas - Backiej

i wzywa do udziału w sprawie potencjalnych zainteresowanych, których miejsce pobytu nie jest znane.

SSR Marcin Nocoń