Oddział Gospodarczy

Oddział Gospodarczy

Adres: ul. Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała

Kierownik Oddziału:

Sławomir Pieronek pok. nr 47

Tel. 33 4997 857

Fax. 33 4997 857

email: kierownik.gospodarczy@bielsko-biala.sr.gov.pl

 

Do zakresu działania Oddziału Gospodarczego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej należą:

  • Sprawy zaopatrzenia sądu rejonowego w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy Sądu Rejonowego,
  • Administrowanie nieruchomościami Sądu Rejonowego,
  • Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych,
  • Organizacja i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup dostaw, usług i robót budowlanych dla Sądu Rejonowego
  • Prowadzenie gospodarki środkami trwałymi, gospodarki materiałowej, gospodarki środkami łączności  Sądu Rejonowego,
  • Sprawy wynajmu i utrzymania lokali  na potrzeby SąduRejonowego , a także sprawy udostępniania i najmu lokali oraz powierzchni użytkowej innym podmiotom,
Drukuj informację