Kuratorzy dla Nieletnich

ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej

do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

 

siedziba

 

Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej,

43 - 300 Bielsko - Biała, ul. Mickiewicza 22 (III piętro).

 

 

SEKRETARIAT ZESPOŁU

 

tel. 33 499 78 82, fax 33 499 78 82

email: kuratorzyr@bielsko-biala.sr.gov.pl


Dyżury kuratorów:

 

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 - 15.00

 

KIEROWNIK ZESPOŁU KURATORSKIEGO

 

Agnieszka Mrowiec

godziny przyjęć interesantów - poniedziałek, środa, czwartek

pok. 33  tel. 033 499 78 80

agnieszka.mrowiec@bielsko-biala.sr.gov.pl

 

KURATORZY ZAWODOWI

 

Teresa Sowińska - Sablik

godziny przyjęć interesantów - wtorek, czwartek

pok.35  tel. 33 499 78 78

email: teresa.sowinska-sablik@bielsko-biala.sr.gov.pl

 

Grażyna Gierula

godziny przyjęć interesantów - środa, piątek

pok. 34 tel. 33 499 78 79

email: grazyna.gierula@bielsko-biala.sr.gov.pl

 

Artur Fijak

godziny przyjęć interesantów - wtorek, czwartek

pok. 34, tel. 33 499 78 79

email: artur.fijak@bielsko-biala.sr.gov.pl

 

Agata Kądzioła

godziny przyjęć interesantów - środa, piątek

pok. 35 tel. 33 499 78 78

email: agata.kadziola@bielsko-biala.sr.gov.pl

 

Agnieszka Zajdel

godziny przyjęć interesantów - poniedziałek,  środa

pok. 32 tel. 33 499 78 81

email: agnieszka.zajdel@bielsko-biala.sr.gov.pl

 

Małgorzata Suchecka

godziny przyjęć interesantów - wtorek, piątek

pok. 32 tel. 33 499 78 81

email: malgorzata.suchecka@bielsko-biala.sr.gov.pl

 

Magdalena Kućka - Lampin

godziny przyjęć interesantów -  środa, piątek

pok. 37  tel. 33 499 78 82

email: magdalena.kucka-lampin@bielsko-biala.sr.gov.pl

 

Beata Michalska

godziny przyjęć interesantów - wtorek, czwartek

pok. 36  tel. 33 499 78 77

email: beata.michalska@bielsko-biala.sr.gov.pl

 

Piotr Ozajst

godziny przyjęć interesantów - poniedziałek, czwartek

pok. 36 tel. 33 499 78 77

email: piotr.ozajst@bielsko-biala.sr.gov.pl

 

Drukuj informację