Zamówienia publiczne


Informacja o wyborze oferty w celu zawarcia umowy wykonawczej dotyczącej „Dostaw energii elektrycznej do budynków Sadu Rejonowego w Bielsku-Białej” na podstawie Umowy Ramowej 4/ZP-UR/2016

Oznaczenie postępowania:

D/E.UW/01/2016

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja owyborze oferty

 

 

Nazwa:

Utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

D/P/3/2015

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

18.12.2013r., godz.8:15

Nazwa:

Usługa ochrony fizycznej budynków oraz osób i mienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

D/P/2/2015

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

17.12.2015r., godz.8:15


Informacja o wyborze oferty w celu zawarcia umowy wykonawczej dotyczącej „Dostaw energii elektrycznej do budynków Sadu Rejonowego w Bielsku-Białej” na podstawie Umowy Ramowej 3/ZP-UR/2015

Oznaczenie postępowania:

D/E.UW/01/2015

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyborze oferty


Świadczenie usługi pracy tymczasowej w zakresie obsługi techniczno-biurowej na rzecz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. A. Mickiewicza 22 w II półroczu 2015

Oznaczenie postępowania:

G-ZP/P/1/2015

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

22.06.2015r., godz.8:15