Zamówienia publiczne

Nazwa:

Usługa ochrony fizycznej budynków oraz osób i mienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/04/2014

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

22.12.2014r., godz.8:15


Świadczenie usługi pracy tymczasowej w zakresie obsługi techniczno-biurowej na rzecz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. A. Mickiewicza 22 w I półroczu 2015

Oznaczenie postępowania:

KF/P/3/2014

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

18.12.2014r., godz.8:15


Informacja o wyborze oferty w celu zawarcia umowy wykonawczej dotyczącej „Dostaw energii elektrycznej do budynków Sadu Rejonowego w Bielsku-Białej” na podstawie Umowy Ramowej

Oznaczenie postępowania:

KF/WR/01/2014

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyborze oferty


Świadczenie usługi pracy tymczasowej w zakresie obsługi techniczno-biurowej na rzecz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. A. Mickiewicza 22 w II półroczu 2014

Oznaczenie postępowania:

KF/P/2/2014

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

25.06.2014r., godz.8:15


Świadczenie usługi pracy tymczasowej w zakresie obsługi techniczno-biurowej na rzecz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. A. Mickiewicza 22 w miesiącach V - VII 2014

Oznaczenie postępowania:

KF/P/1/2014

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

30.04.2014r., godz.8:15