Zamówienia publiczne


Świadczenie usługi pracy tymczasowej w zakresie obsługi techniczno-biurowej na rzecz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. A. Mickiewicza 22 w I kw. 2014

Oznaczenie postępowania:

KF/P/12/2013

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

20.12.2013r., godz.8:15

Nazwa:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/11/2013

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

23.12.2013r., godz.8:15

Nazwa:

Utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/10/2013

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

17.12.2013r., godz.8:15

Nazwa:

Usługa ochrony fizycznej budynków oraz osób i mienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/09/2013

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

16.12.2013r., godz.8:15


Świadczenie usługi pracy tymczasowej w zakresie obsługi techniczno-biurowej na rzecz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. A. Mickiewicza 22 w IV kw. 2013

Oznaczenie postępowania:

KF/P/8/2013

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

24.09.2013r., godz.8:15