Zamówienia publiczne


Świadczenie usług biurowych i pomocniczych na rzecz
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/6/2013

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

26.07.2013r., godz.8:15


Świadczenie usług biurowych i pomocniczych na rzecz
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/5/2013

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

09.07.2013r., godz.8:15


Świadczenie usług biurowych i pomocniczych na rzecz
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/4/2013

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

28.06.2013r., godz.8:15


Informacja o wyborze oferty w celu zawarcia umowy wykonawczej dotyczącej „Dostaw energii elektrycznej do budynków Sadu Rejonowego w Bielsku-Białej” na podstawie Umowy Ramowej

Oznaczenie postępowania:

KF/WR/02/2013


Świadczenie usług biurowych i pomocniczych na rzecz
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/3/2013

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

27.03.2013r., godz.8:15