Zamówienia publiczne


Świadczenie usług biurowych i pomocniczych na rzecz
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/3/2013

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

27.03.2013r., godz.8:15

 


Świadczenie usług biurowych i pomocniczych na rzecz
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/2/2013

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

28.02.2013r., godz.8:00


Dostawa energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 9

Oznaczenie postępowania:

KF/P/1/2013

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

10.01.2013r., godz.8.15


Świadczenie usług biurowych i pomocniczych na rzecz
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/23/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

27.12.2012r., godz.8:15

Nazwa:

Utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/22/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

21.12.2012r., godz.8:15