Zamówienia publiczne

Nazwa:

Usługa ochrony fizycznej budynków oraz osób i mienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/21/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

19.12.2012r., godz.8:15

Nazwa:

Dostawa urządzeń komputerowych dla Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/20/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

10.12.2012r., godz.8:15


Świadczenie usług biurowych i pomocniczych na rzecz
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/19/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

27.11.2012r., godz.8:15

Nazwa:

Dostawa i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwum

dla Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/18/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

13.11.2012r., godz.8:15

Nazwa:

Dostawa urządzeń komputerowych dla Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/17/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

17.10.2012r., godz.8:15