Zamówienia publiczne


Świadczenie usług biurowych i pomocniczych na rzecz
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/16/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

15.10.2012r., godz.8:15


Remont pomieszczeń archiwum w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22

Oznaczenie postępowania:

KF/P/15/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

18.10.2012r., godz.8:15


Świadczenie usług biurowych i pomocniczych na rzecz
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/14/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

27.09.2012r., godz.8:15

Nazwa:

Dostawa urządzeń komputerowych dla Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/13/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

18.09.2012r., godz.8:15


Remont klatki schodowej i malowanie pomieszczeń budynku
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24

Oznaczenie postępowania:

KF/P/12/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

25.07.2012r., godz.9:00