Zamówienia publiczne


Świadczenie usług biurowych i pomocniczych na rzecz
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/11/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

28.06.2012r., godz.8:00


Dostawa energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 9

Oznaczenie postępowania:

KF/P/10/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

27.06.2012r., godz.10.00


Świadczenie usług biurowych i pomocniczych na rzecz
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/09/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

24.05.2012r., godz.10.00

Nazwa:

Dostawa urządzeń komputerowych dla Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/8/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

21.05.2012r., godz.10:00