Archiwum

 


Dostawa materiałów eksploatacyjnych - tonerów i taśm do drukarek, faxów i kserokopiarek dla Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/05/2012

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

20.02.2012r., godz.11.00


Usługa ochrony fizycznej budynków oraz osób i mienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/15/2011

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

22.12.2011r., godz.12.00


Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu
Rejonowego w Bielsku-Białej, przesyłki do 50g

Oznaczenie postępowania:

KF/P/13/2011

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

27.12.2011r., godz.10.00


Świadczenie usług biurowych i pomocniczych na rzecz
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/14/2011

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

16.12.2011r., godz.11.00


Świadczenie usług biurowych i pomocniczych na rzecz
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

KF/P/16/2011

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

29.12.2011r., godz.11.00

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 |