Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego A 0002/27/17

Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej Zarządzeniem  Nr 27/2017 z dnia

25 października 2017 roku

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej

Konkurs na staż urzędniczy A 0003/4/17 - wyniki I etapu

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora  Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej  Nr  4/2017  z dnia 23 października    2017 roku  dla przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy   w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej zawiadamia, że do drugiego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci

Konkurs na staż urzędniczy A 0003/4/17

Dyrektor  Sądu Rejonowego  w Bielsku-Białej zarządzeniem z dnia 23 października  2017 roku, znak: A-0003/ 4 /2017

O G Ł A S Z A  K O N K U R S NA STAŻ URZĘDNICZY  W  SĄDZIE REJONOWYM  W  BIELSKU-BIAŁEJ

 

| Strona 1 | Strona 2 |

Pliki do pobrania