Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy

Oferty pracy

KONKURS NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA 0003/2/17

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

zarządzeniem z dnia 23 marca 2017 roku, znak: A-0003/ 2/2017

OGŁASZA KONKURS

NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA

W SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

KONKURS NA ASYSTENTA SĘDZIEGO Nr 9/2017

O G Ł O S Z E N I E

Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej Zarządzeniem Nr 9/2017 z dnia

14 marca 2017 roku

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej

Konkurs na zastępstwo urzędnika A 0003/1/17

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Nr 1/2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku dla przeprowadzenia konkursu na zastępstwo urzędnika w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej zawiadamia, że na zastępstwo urzędnika zostaną zatrudnieni

Pani Patrycja SZEMIK - w Sekcji Wykonawczej Wydziału III Karnego

Pani Wiktoria WRONIEWSKA – w Wydziale VI Gospodarczym

Konkurs na zastępstwo urzędnika A 0003/1/17

Z A W I A D O M I E N I E

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Nr 1/2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku dla przeprowadzenia konkursu na zastępstwo urzędnika w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej zawiadamia, że do drugiego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci :

Konkurs na zastępstwo urzędnika A 0003/1/17

A 0003/1/17

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

 

zarządzeniem z dnia 3 stycznia 2017 roku, znak: A-0003/ 1/2017

OGŁASZA KONKURS

NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA

W SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 |

Pliki do pobrania