Ogłoszenie VI GUp 83/16 „of" zamieszczono 6.01.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Jacka Mróz osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 83/16 „of" zawiadamia, iż została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności.

Listę te może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

 

Drukuj informację