Ogłoszenie VI GUp 192/16 lik zamieszczono 6.01.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego SALUTEO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku - Białej sygn. akt GUp 192/16 lik zawiadamia, iż została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności.

Listę tą  może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej  ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do listy.

 

Drukuj informację