Ogłoszenie II Ns 996/17 zamieszczono 10.01.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 996/17 z wniosku Franciszki Jurczyk
o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności następujących nieruchomości położonych w Bielsku-Białej, Komorowicach Śląskich: dz. 514,
obj. kw. BB1B/00010361/8, której właścicielem wieczystoksięgowym jest Karolina Jodłowiec, córka Jana i Marii oraz dz. 510/2, obj. kw. BB1B/00020510/1, której właścicielem wieczystoksięgowym jest Emilia Duźniak, córka Szczepana i Katarzyny.

Sąd wzywa właścicieli wieczystoksięgowych powyższych nieruchomości, bądź ich następców prawnych, do zgłoszenia swoich praw w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku postępowanie może toczyć się bez ich udziału, zaś Sąd może stwierdzić zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.

 

Drukuj informację