Ogłoszenie X Ns 46/17 zamieszczono 11.01.2018r.

Sygn. akt X Ns 46/17

ZARZĄDZENIE

Bielsko-Biała, 22 sierpnia 2017 roku

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej w Wydziale X Cywilnym Adrian Kapica po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2017 roku w Bielsku- Białej sprawy z wniosku Gminy Bielsko-Biała - Dom Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela w Bielsku-Białej przy udziale nieznanych z miejsca pobytu następców prawnych Olgi Piskorek o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

zarządza:
ustanowić kuratorem dla nieznanych z miejsca pobytu następców prawnych Olgi Piskorek pracownika Wydziału X Cywilnego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Agnieszkę Tomszak.

 

RSR Adrian Kapica

 

Drukuj informację