Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy

Oferty pracy

Konkurs na szastępstwo urzędnika A 0003/1/18

Dyrektor  Sądu Rejonowego  w Bielsku-Białej

zarządzeniem z dnia 18 stycznia 2018 roku, znak: A-0003/ 1 /2018

OGŁASZA  KONKURS

NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA

Konkurs na staż urzędniczy 4/2017

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Nr 4/2017 z dnia 23 października 2017 roku dla przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej zawiadamia, że na staż urzędniczy zostanie zatrudniona

Pani Justyna JASIŃSKA – w Wydziale II Cywilnym

Wyniki III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (A 0002/27/17)

Wyniki III etapu konkursu na stanowisko  asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, który odbył się w dniu 24 listopada  2017 roku

 

Konkurs na asystenta sędziego A 0002/27/17

Zgodnie z treścią § 7 pkt 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego /Dz. U. z 2013 r. poz. 1228 / liczbę punktów uprawniającą do przystąpienia do trzeciego etapu konkursu / co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej / uzyskali następujący kandydaci

Konkurs na staż urzędniczy Nr 4/2017

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Nr 4/2017 z dnia 23 października 2017 roku dla przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej zawiadamia, że do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci :

| Strona 1 | Strona 2 |

Pliki do pobrania