Zamówienia publiczne

Nazwa:

Utrzymanie czystości w
budynkach Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

OG/PN/1/2017

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

12.12.2017 godz. 8:15

 

Nazwa:

Usługa ochrony fizycznej budynków, osób i mienia, 
nadzoru z użyciem środków elektronicznych oraz przewozu wartości pieniężnych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Oznaczenie postępowania:

OG/ZS/1/2017

Tryb postępowania:

Zamówienie na usługi społeczne

Termin składania ofert:

11.12.2017 godz. 8:15

 

Nazwa:

Usługa ochrony fizycznej budynków, osób i mienia Sądu Rejonowego
w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

OG/PN/2/2016

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

15.12.2016r., godz.8:15

 

Nazwa:

Utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

OG/PN/1/2016

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

13.12.2016r., godz.8:15

 


Informacja o wyborze oferty w celu zawarcia umowy wykonawczej dotyczącej „Dostaw energii elektrycznej do budynków Sadu Rejonowego w Bielsku-Białej” na podstawie Umowy Ramowej 4/ZP-UR/2016

Oznaczenie postępowania:

D/E.UW/01/2016

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja owyborze oferty