Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą z dniem 1.01.2016 roku stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

młodzież do 26. roku życia,

osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

osoby, które ukończyły 65. lat,

osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

osobie, ktora jest w ciazy w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka,

kombatanci,

weterani,

zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy  nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

prawa pracy,

przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

prawa cywilnego,

spraw karnych,

spraw administracyjnych,

ubezpieczenia społecznego,

spraw rodzinnych,

prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości  http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Bielska- Białej i powiatu bielsko – bialskiego.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Bielsko-Biała nr 1

Adres:

plac Opatrzności Bożej 18, Bielsko-Biała, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Środa: godz. 12.00 - 16.00

Czwartek: godz. 13.00 - 17.00

Piątek: godz. 08.00 - 12.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Bielsko-Biała nr 2

Adres:

1 Maja 17, Bielsko-Biała, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa, Czwartek: godz. 11.00 - 15.00

Wtorek, Piątek: godz. 08.00 - 12.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Bielsko-Biała nr 3

Adres:

Akademii Umiejętności 1A, Bielsko-Biała, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa: godz. 12.00 - 16.00

Wtorek: godz. 14.00 - 18.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Bielsko-Biała nr 4

Adres:

Lipnicka 36, Bielsko-Biała, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: godz. 08.00 - 12.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Bielsko-Biała Nr 5

Adres:

Piastowska 40, Bielsko-Biała, Polska

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 9.00- 13.00

wtorek: 9.00- 13.00

środa: 9.00- 13.00

czwartek: 13.00- 17.00

piątek: 9.00- 13.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Bielsko-Biała Nr 6

Adres:

Józefa Lompy 7, Bielsko-Biała, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa, Czwartek: godz. 09.00 - 13.00

Wtorek, Piątek: godz. 14.00 - 18.00

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Bielsko-Biała Nr 7

Adres:

ul. Mickiewicza 30A, Bielsko-Biała, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałki 15.00 - 19.00

Wtorki 8.30-12.30

Środy 11.30-15.30

Czwartki 8.30-12.30

Piątki 15.00 - 19.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Buczkowice

Adres:

Lipowska 730, Buczkowice, Polska

Godziny otwarcia:

wtorek: 12.00- 16.00

czwartek: 9.00- 13.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Jaworze

Adres:

Szkolna 97, Jaworze, Polska

Godziny otwarcia:

wtorek: 16.00- 20.00

środa: 9.00- 13.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Kozy

Adres:

Krakowska 4, Kozy, Polska

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 13.30- 15.30

wtorek: 13.00- 17.00

czwartek: 11.00- 15.30

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Szczyrk

Adres:

Beskidzka 4, Szczyrk, Polska

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 11.30- 15.30

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Wilamowice

Adres:

Paderewskiego 3, Wilamowice, Polska

Godziny otwarcia:

wtorek, czwartek: 9.00- 13.00

piątek: 14.00- 18.00

poniedziałek: 11.30- 15.30

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Cieszyna i powiatu cieszyńskiego

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Cieszyn

Adres:

Bielska 4, Cieszyn, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 13.00- 17.00

Wtorek godz. 13.00- 17.00

Środa godz. 15.00- 19.00

Czwartek godz. 15.00- 19.00

Piątek godz. 8.00- 12.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Brenna

Adres:

Leśnica 8, Brenna, Polska

Godziny otwarcia:

Środa godz. 10.00-15.00

Piątek godz. 9.00- 14.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Chybie

Adres:

Bielska 78, Chybie, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 8.00-12.00

Wtorek godz. 13.00- 17.00

Środa godz. 11.00- 15.00

Czwartek godz. 8.00- 12.00

Piątek godz. 8.00- 12.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Goleszów

Adres:

Cieszyńska 29, Goleszów, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 9.00- 14.00

Piątek godz. 9.00- 14.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Hażlach

Adres:

Główna 57, Hażlach, Polska

Godziny otwarcia:

Wtorek godz. 15.30-18.30

Czwartek godz. 15.30- 18.30

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Pogwizdów

Adres:

Katowicka 5, Pogwizdów, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 12.00- 18.00

Środa godz. 12.00- 16.00

Piątek godz. 12.00- 16.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Skoczów

Adres:

Adama Mickiewicza 5, Skoczów, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 8.00- 12.00

Wtorek godz. 8.00- 12.00

Środa godz. 8.00- 16.00

Czwartek godz. 8.00- 12.00

Piątek godz. 8.00- 12.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Wisła

Adres:

Plac Bogumiła Hoffa 3, Wisła, Polska

Godziny otwarcia:

Wtorek godz. 8.00- 16.00

Środa godz. 8.00- 16.00

Piątek godz. 8.00- 12.00

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Żywca i powiatu żywieckiego

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Żywiec nr 1

Adres:

Księdza Prałata Stanisława Słonki 13, Żywiec, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: godz. 14.30 - 18.30

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Żywiec nr 2

Adres:

Krasińskiego 13, Żywiec, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: godz. 09.00 - 13.00

Środa, Piątek; 11.00 - 15.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Gilowice

Adres:

Krakowska 40, Gilowice, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Wtorek: 13.00 - 17.00

Środa: godz. 09.00 - 13.00

Czwartek, Piątek; 12.00 - 16.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Łodygowice

Adres:

Plac Wolności 4, Łodygowice, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa: godz. 13.00 - 17.00

Wtorek, Czwartek, Piątek: godz. 11.00 - 15.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Jeleśnia

Adres:

Plebańska 1, Jeleśnia, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Czwartek: godz. 08.00 - 12.00

Wtorek, Piątek: godz. 12.00 - 16.00

Środa: godz. 14.00 - 18.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Porąbka

Adres:

Krakowska 3, Porąbka, Polska

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 9.00- 12.00

wtorek: 14.00- 17.00

czwartek: 9.00- 13.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Rajcza

Adres:

Górska 1, Rajcza, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa, Piątek: godz. 08.00 - 12.00

Wtorek, Czwartek: 12.00 - 16.00

Drukuj informację