V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Adres

ul. Cieszyńska 10

 

Telefon

 

33 4990 569 Kierownik Sekretariatu

33 4990 568 Sekretariat

33 4990 569 Fax

 

email: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

 

Godziny Urzędowania

poniedziałek 7:30 - 18:00, wtorek-piątek 7:30 - 15:30

 

Przewodniczący wydziału:

SSR Mariola Adamiec - Witek

 

Kierownik sekretariatu Wydziału V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Anna Płócienniczak

 

Pokój sekretariatu

pokój nr 1
Miejsce przyjęć interesantów

pokój nr 1

 

Właściwość miejscowa:

z zakresu prawa pracy obejmujący obszar:

Miasta: Bielsko-Biała, Szczyrk.
Gminy: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Wilamowice, Wilkowice.

z zakresu ubezpieczeń społecznych:

obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu.

 

Właściwość rzeczowa:

o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego,
o świadczenie rehabilitacyjne,
o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,
o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Sprawy z zakresu prawa pracy

Drukuj informację