Zamówienia publiczne

Nazwa:

Remont nawierzchni działek nr 31 i 32/2, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej 
oraz przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej 

Oznaczenie postępowania:

OG/PN/2/2018

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

2018-06-07 godz. 11:00

 

Nazwa:

Remont nawierzchni działek nr 31 i 32/2, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej 
oraz przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej 

Oznaczenie postępowania:

OG/PN/1/2018

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

2018-05-07 godz. 11:00

 

Nazwa:

Utrzymanie czystości w
budynkach Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

OG/PN/1/2017

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

12.12.2017 godz. 8:15

 

Nazwa:

Usługa ochrony fizycznej budynków, osób i mienia, 
nadzoru z użyciem środków elektronicznych oraz przewozu wartości pieniężnych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Oznaczenie postępowania:

OG/ZS/1/2017

Tryb postępowania:

Zamówienie na usługi społeczne

Termin składania ofert:

11.12.2017 godz. 8:15

 

Nazwa:

Usługa ochrony fizycznej budynków, osób i mienia Sądu Rejonowego
w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

OG/PN/2/2016

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

15.12.2016r., godz.8:15